povolenie

 

 Predaj povolení sa uskutoční 12.5.2023 od 17 00 do 18 30 hodiny v rybárskom dome 

v Žarnovici.