povolenie

 

 Predaj povolení na rok 2024 sa uskutoční 10.5.2024 od 17 00 do 18 00 hodiny v rybárskom dome 

v Žarnovici.