povolenie

 

 Predaj povolení na rok 2023 sa bude realizovať 17.2.2023 v rybárskom dome v Žarnovici

od 17 00 do 18 30 hodiny .