Predaj povolení na rybolov 15.2.2019

MO SRZ Žarnovica oznamuje svojím členom , že termín predaja 

povolení na rok 2019 je stanovený v mesiaci február na 

15.2.2019 v rybárskom dome v čase 17 00 až 19 30 hodiny .

Tiež upozorňujeme , že členské príspevky si je každý člen 

povinný uhradiť do 31.3.2019 .

Členovia , ktorí si povolenia zakúpili v predošlých termínoch 

si 15.2.2019 v čase predaja povolení môžu vyzdvihnúť nový

zákon a vyhlášku na predajnom mieste .