Nákup povolení na rybolov

MO SRZ Žarnovica vzhľadom ku pandémii covid -19 prešla dočasne

k individuálnemu predajú povolení na rybolov. Z toho dôvodu

sa o predaji môžete informovať a dohodnúť kúpu na telefónnom

čísle 0903 622 032.