Povolenia na VN Revištské Podhradie

MO SRZ Žarnovica oznamuje svojím členom, že povolenia 

na VN Revištské Podhradie sa budú vydávať nasledovne :

    -  Členovia s trvalým pobytom na Voznici budú mať povolenky

u pána Júliusa Pukana od stredy 27.5.2020.

    - Členovia s trvalý pobytom v Hodruši- Hámroch budú mať povolenky

u pána Miloša Kupca od stredy 27.5.2020.

    - Členovia s trvalým pobytom v Hliníku n. H, Repišti, S. Tepliciach, Lehôtke p. B.,

Prochoti, D.Trnávke, budú mať povolenky u pána Jána Magulu od stredy 27.5.2020.

Všetci ostatní členovia si môžu povolenie vyzdvihnúť v Rybárskom dome v Žarnovici

 a to  26.5.2020 v čase od 14 00 do 17 00 hodiny a 27.5.2020 v čase od 15 00- 17 00 hodiny.