Posledný termín vydávania povolení na VN Revište

MO SRZ Žarnovica oznamuje svojím členom, že posledný 

termín vydávania povolení na VN Revištské Podhradie

bude  v nedeľu 31.5.2020 od 15 00 do 16 30 hodiny.