Storočná Miestna organizácia SRZ Žarnovica

Storočná Miestna organizácia SRZ Žarnovica

 

     Miestna organizácia SRZ Žarnovica v tomto roku oslavuje 100. výročie svojho vzniku.

     Prvá zmienka o organizácii sa nachádza v dochovanej pokladničnej knihe z 1. apríla 1921. Tento dátum teda môžeme pokladať sa vznik Rybárskeho klubu pre Žarnovicu a okolie, ako je to uvedené v pokladničnej knihe. Na čele klubu bol pán Katreňák. V knihe bolo evidovaných 42 členov. Poplatok bol 5 korún čs.

     Členovia klubu sa aktívne podieľali na vzniku prvého spoločného rybárskeho zväzu. Dňa 21. novembra 1926 sa v Bratislave konala celoslovenská Valná hromada, na ktorej sa zúčastnilo 14 rybárskych spolkov: Žarnovica, Dolný Kubín, Turčiansky sv. Martin, Liptovský sv. Ján, Žilina, Piešťany, Prievidza, Nové Zámky, Veľký Kir, Trenčín, Nitra, Holíč, Bratislava a Užhorod. Na Valnej hromade bol vytvorený spoločný zväz: Zväz rybárskych spolkov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi.

      Od tých čias prešiel zväz rozličnými organizačnými zmenami až nadobudol súčasnú podobu, ktorú poznáme pod oficiálnym názvom Slovenský rybársky zväz. Rybársky klub Žarnovica sa zmenil na Miestnu organizáciu SRZ Žarnovica.

 

                                                                                        Mgr. Ondrej Karnas, predseda MO SRZ

 

Príloha: Archívne fotografie v galérii.