zahájenie lovnej sezóny

MO SRZ oznamuje svojím členom, že od 1.6.2021 je lov povolený

aj na VN Hodruša a VN Revištské Podhradie. Podmienkou lovu

na VN Revištské Podhradie je povolenie, ktoré vydávajú Lesy SR.

Povolenia sa budú vydávať promptne ako ich naša organizácia preberie 

od Lesov SR o čom budeme členov informovať na webovej stránke.