Tradičné rybárske preteky 8.5.2022

PROPOZÍCIE RYBÁRSKE PRETEKY DOSPELÝCH

Lov povolený na jednu udicu s jedným náväzcom!

 

  1. Časový harmonogram:

     7,00 – 7,35        Prezentácia

     7,35 – 7,45        Odchod na stanovištia

     7,45 – 7, 55       Vnadenie

     8.00 – 12,00      PRETEK

     12,30                  Tombola

     13,00                 Vyhodnotenie pretekov

 

  1. Hodnotenie:

     Boduje kapor od 40 cm,   1 cm = 1 bod.

     Loviaci si môže privlastniť  1 ks kapra 40 – 65 cm, čo

     rozhodca vyznačí v bodovacom lístku zakrúžkovaním.

     Ocenení budú 5 pretekári s najväčším počtom bodov.

     Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí:

     - väčšia miera uloveného kapra,

     - väčší počet kaprov.

 

  1. Účasť na pretekoch je na vlastné nebezpečenstvo!

 

 

 

 

      PROPOZÍCIE RYBÁRSKE PRETEKY - DETI

 

    Lov povolený na jednu udicu s jedným náväzcom!

 

  1. Časový harmonogram:

     12,00 – 12,30        Prezentácia

     12,30                     Odchod na stanovištia

     12,45 – 13,00        Vnadenie

     13,00 – 15,00        PRETEK

     15,30                     Vyhodnotenie pretekov

 

  1. Hodnotenie:

     Boduje  kapor                      1 cm   = 2 body

                  ostatné                     1 ks   = 1 bod

                

     Loviaci si môže privlastniť  1 ks kapra 40 - 65 cm, čo

     rozhodca vyznačí v bodovacom lístku zakrúžkovaním.

     Ocenení budú 3 pretekári s najväčším počtom bodov

     v každej vekovej skupine.

     Pri rovnosti bodov rozhoduje o poradí:

     - väčšia miera uloveného kapra,

     - väčší počet kaprov,

     - väčší počet ulovených rýb.

 

  1. Účasť na pretekoch je na vlastné nebezpečenstvo!

 

                                  PETROV ZDAR!