Upozornenie na odovzdanie prehľadov o úlovkoch za rok 2022

 MO SRZ upozorňuje členov MO, že termín odovzdania 

prehľadov o úlovkoch za rok 2022 je do 15.1.2023.

Zároveň je potrebné odovzdať aj povolenie na rybolov

vydané Lesmi SR. na VN Revištské Podhradie.