Mimoriadny oznam -medveď

MO SRZ Žarnovica  upozorňuje našich členov, že v revíri

Pílanský potok v lokalite Horné Hámre časť Brod dňa 18.4.2024

o 13 00 hodine ohrozoval nášho  člena medveď. Žiadame preto

rybárov o zvýšenú opatrnosť v tejto lokalite.