výsledky rybárskych pretekov 19.5.2024

V Y H O D N O T E N I E

rybárske preteky  dospelých

 

Miesto            :      VN  Voznica

 

Dátum            :       19. 5. 2024

 

Počet súťažiacich :                              45

 

Bodovalo celkom :                              12

Počet ulovených kaprov:                    16

Počet privlastnených kaprov :              0

 

U m i e s t n e n i e

Por.              meno                                             organizácia                              ks            body

 

 

  1. Kliman Marian                       MO SRZ Žarnovica                     2             107 (+)
  2. Bielik Roman MO SRZ Žarnovica                     2             107
  3. Horniak Radovan MO SRZ Nová Baňa                   2             104

Najväčší kapor:

Jančok Ondrej                                    MO SRZ Žarnovica                     kapor             56 cm

                               meno                                                                        organizácia                                              druh                        veľkosť

 

 

Hodnotenie:  Najväčší úlovok – s najväčšou dĺžkou (pri rovnosti rozhoduje väčšia hmotnosť ).

  1. – 3. miesto         počet získaných bodov, boduje kapor od 35cm,

                                                     1 cm  =  1 bod.

                        Pri rovnosti bodov rozhoduje o celkovom poradí:

                            -  miera najväčšieho kapra,

                            -  počet ulovených kaprov.