Predĺženie lehoty na konanie výročných členských schôzí

RADA SRZ vzhľadom k momentálnej epidemiologickej situácii schválila

predĺženie lehoty konania členských schôdzí v termíne 

do konca októbra 2020.