Termíny predaja povolení na mesiac február 2021

MO SRZ Žarnovica na základe Uznesenia vlády SR číslo 808 zo dňa 31.12.2020  a Usmernenia Rady SRZ z 1.1.2021 pristupuje k výdaju povolení na rok 2021 nasledovne:

  • Príjem dokladov sa uskutoční cez výdajné okienko v dole uvedených termínoch za prísnych hygienických opatrení a to dodržania odstupov , prekrytými dýchacími cestami a použitia dezinfekčných prostriedkov. Každý je povinný na vydanie  povolení doniesť členský preukaz, brigádnický preukaz ,záujemcovia o zľavu invalidný preukaz , študenti študentský preukaz alebo potvrdenie o návšteve školy. Úhrada sa bude realizovať v hotovosti a každému bude vystavený príjmový doklad. Členovia budú v termínoch pozývaní podľa abecedného poradia.
  • Povolenia budú  po spracovaní  vydané podľa dohody buď v stanovených termínoch  alebo doručené poštou za úplatu 2 euro.

Termíny prijímania dokladov na vystavenie povolení pre rok 2021 :

 

  • 18.2.2021 od 16 00 do 18 00 hodiny členovia majúci priezvisko začínajúce  A až N
  • 19.2.2021 od 16 00 do 18 00 hodiny členovia majúci priezvisko začínajúce  M až Z

Miesto výdajného okienka bude pri hlavnom vchode rybárskeho domu na ulici Partizánskej 59, Žarnovica. Žiadame členov aby dodržiavali potrebné rozostupy  aby sa v rozostupoch  nezdružovali prípadne ak vidia väčšie množstvo ľudí na výdajné miesto prišli neskôr.

 

V Žarnovici 24.02.2021                                                                                      Výbor MO SRZ Žarnovica