Zrušenie termínov výdaja povolení v mesiaci marec 2021

Výbor MO SRZ Žarnovica vzhľadom k novým prísnejším epidemiologickým

opatreniam ruší hromadný predaj povolení plánovaný na 19.3.2021 a 26.3.2021.

Individuálna výdaj povolení  si treba dohodnúť na telefónnom čísle 0903 622 032.

 

v Žarnovici 7.3.2021                       výbor MO SRZ Žarnovica