Odloženie konania členskej schôdze na rok 2021

MO SRZ Žarnovica oznamuje svojím členom, že členská schôdza

naplánovaná na 28.03.2021 sa pre opatrenia súvisiace s pandemickou

situáciou neuskutoční. Na základe Vestníka Rady SRZ č.1, odstavec 

Z-3 bola  lehota na konanie členských schôdzí predĺžená do 30.9.2021.

O novom termíne konania budú členovia včas informovaní.

 

Za pochopenie ďakujeme.                       

 

v Žarnovici  10.3.2021                                 Výbor MO SRZ Žarnovica