Petícia za zachovanie športového rybolovu

Petičné hárky bude možné podpísať pri kúpe povoleniek na rybolov. 

Prosíme členov našej organizácie o jej podporu .

Výbor MO SRZ Žarnovica