Ichtyologický prieskum 30.7.2022

V sobotu 30.7.2022  o 8 00 hodine sa bude realizovať ichtyologický prieskum na rieke Hron v mieste minuloročnej otravy pri obci Dolná Ždáňa .

MO SRZ Žarnovica ako spoluorganizátor na túto akciu zabezpečuje dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na samotnom odlove a sčítaní rýb.

     Z hore uvedeného dôvodu žiadame dobrovoľníkov aby sa na túto akciu nahlasovali hospodárovi p. Maslenovi alebo tajomníkovi p. Petráškovi.

Čas strávený na ichtyologickom prieskume bude započítaný ako brigádnické hodiny na rok 2022. Podmienkou účasti na brigáde sú vysoké čižmy.