Násada kapra K2,k3 18.4.2018

MO SRZ Žarnovica v rámci jarného zarybňovania vysadila do revírov organizácie dňa 18.3.2018 kapra kategórie K2 a K3 a to nasledovne :

          VN Pustý Hrad 300 kg z toho K3 200kg a K2 100 kg

          VN Voznica 700 KG z toho K3 500 kg a K2 200 kg

          VN Podzámčie 2500 kg z toho K3 1500 kg a K2 1000 kg

Ďaujeme všetkým členom ,ktorí sa zarybňovania zúčastnili .