Násada 2.10 .2019

MO SRZ Žarnovica oznamuje svojím členom , že 2.10.2019

bude do vôd MO SRZ vysadený kapor rybničný kategórie K3 

v množstve 1000 kilogramov a tiež šťuka kategórie Š 2

o váhe 150 kg. Predpokladaný čas dodávky je medzi 

7 00 a 9 00 hodinou. Po upresnení dodávateľom budú

informácie na webe aktualizované.

Prípadné informácie na t.č. 0903622032