Násada kapra na VN Kopanice 2.10.2019

MO SRZ oznamuje svojím členom , že do revíru

3-1640-1-1 VN Kopanice bol dňa 2.10.2019

vysadený Kapor kategórie K 3  v množstve 1000 kg.