Jarné zarybnenie revírov MO SRZ Žarnovica

Dňa 7.4.2021 MO SRZ Žarnovica vykoná zarybnenie revírov kaprom rybničným

a to na VN Revištské Podhradie, VN Voznica, VN Pustý Hrad, VN Muchov Vŕšok

a VN Kopanice. 

Dňa 7.4.2021 MO SRZ  Žarnovica vykoná zarybnenie pstruhových revírov

pstruhom dúhovým.

Predpokladaný začiatok dovozu rýb je o 7 00 hodine na VN Revištské Podhradie.

Pozývame členov aby sa zarybnenia zúčastnili 

Prípadné bližšie informácie na t.č. 0903622032