Jarná násada rýb v mesiaci máj

MO SRZ Žarnovica vysadila do revírov svojej organizácie v mesiaci máj 2021

nasledovné ryby:

                        VN Voznica  šťuka rýchlená 1000 kusov

                        Hron č. 5 šťuka rýchlená 2000 kusov

                        VN Kopanice uhor cca 15 cm, 400 kusov

                        VN Hodruša  uhor cca 15 cm, 400 kusov