zarybnenie revírov 9.5.2022

MO SRZ Žarnovica oznamuje členom, že 9.5.2022

boli vysadené ryby do revírov obhospodárovaných 

našou organizáciou nasledovne :

                                             Hron č. 5...................................hlavátka podunajská kat. H2 v množstve 50 kilogramov

                                             VN Revištské Podhradie ............. šťuka severská kat. Šr  v množstve 3000 kusov