Násada úhora európskeho 11.6.2022

MO SRZ Žarnovica vysadila do vôd našej organizácie 11.6.2022

úhora európskeho veľkosti cca 15 centimetrov a to :

- VN Hodruša    250 kusov

- VN Kopanice   250 kusov