Zarybnenie revírov zubáčom 30.9.2022

MO SRZ Žarnovica dňa 30.9.2022 vysadi

 do VN Kopanice a do VN Hodruša zubáča veľkoústeho

veľkosti cca 15 centimetrov v množstve 3000 kusov.

Predpokladaný čas dodania je okolo 10 00 hodine.