Zarybnenie mrenou obyčajnou 5.10.2022

Rada SRZ v spolupráci s MO SRZ Žarnovica dňa 5.10.2022 cca o 13 00 hodine zarybní 

revír Hron č. 5 mrenou obyčajnou v množstve 11 000 kusov veľkosti 5 až 7 centimetrov.

Toto zarybnenie je financované Radou SRZ z rezervného fondu v rámci zarybnenia 

Hrona po vlaňajšej júlovej otrave .