Zarybnenie kaprom rybničným a šťukou severnou 6.10.2022

MO SRZ Žarnovica oznamuje svojím členom, že dňa

6.10.2022 bude realizované zarybnenie revíru VN Revištské Podhradie

kaprom rybničným a šťukou severnou. 

Predpokladané doručenie rýb je cca o 16 00 hodine.

 

Bližšie iformácie na t.č. 0903622032