Násada kapra 2.11.2023 VN Voznica

Dňa 2.11.2023 boli do VN Voznica vysadené kapre

kategórie K2 v množstve  500 kilogramov.