Násada Kapra 7..11.2023 VN Kopanice a VN Voznica

Dňa 7.11.2023 bude do vôd VN Kopanice a VN Voznica

vysadený kapor kategórie K3 v množstve 1000 kilogramov.