Zarybnenie šťukou sevetnou 9.11.2023

MO SRZ Žarnovica 9.11. 2023 vysadila do VN Pustý Hrad,

VN Kopanice a do Hronu č. 5 šťuku severnú v množstve 150 kilogramov.