Zarybnenie VN Hodruša15.11.2023

MO SRZ Žarnovica oznamuje, že dňa 15.11.2023 bolo 

do VN Hodruša vysadených 500 kilogramov kapra 

kategórie K3