zarybnenie vôd MO SRZ kaprom K3 20.3.2024

MO SRZ Žarnovica 20.3.2024 v rámci jarného zarybnenia vysadila

kapra kategórie K3 nasledovne:

- VN Voznica 1600 kilogramov

- VN Kopanice 1000 kilogramov

- VN Pustý Hrad 400 kilogramov