Predaj hosťovacích povolení

Hosťovacie povolenie

na revíry MsO SRZ Žarnovica zabezpečujú:

Predajné miesta

miesto1 :

             Karin Petrášková -PNT( novinový stánok pre Základnej škole)

              Fraňa Kráľa 12

             Žarnovica

             pondelok - piatok  6 00 - 15 30 hod

             sobota   6 00 - 11 00