VN Revištské podhradie

Revištské podhradie

kaprový
Vodná plocha nádrže pod zrúcaninou Revištského hradu. VN Revištské Podhradie

Číslo revíru: 3-5660-1-1
Rozloha: 5
Organizácia: Lesy SR š.p. B.Bystrica
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: Lesy SR š.p. B.Bystrica
Okres: Žarnovica
Správca: Lesy SR š.p. B.Bystrica
Objem zarybnenia:  
Vytlačiť