VN Hodrušské jazero

 Hodrušské jazero
Hodrušské jazero - popis

kaprový
Vodná plocha jazera (4,6ha) na Hodrušskom potoku pri obci Hodruša - Hámre. Revír je v roku 2014 vypustený.

Číslo revíru: 3-0950-1-1
Rozloha: 4,74
Organizácia: MO SRZ Žarnovica
Účel: lovný
Druh povolenia: zväzové a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Žarnovica
Správca: Povodie Hrona
Objem zarybnenia:  
Vytlačiť