Hron č. 5

Hron č.5

kaprový, zväzový
Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta v obci Rudno nad Hronom po ústie potoka Teplá. 

Číslo revíru: 3-1060-1-1
Rozloha: 24
Organizácia: MO SRZ Žarnovica
Účel: lovný
Druh povolenia: celozväzové  kaprové, miestne a zvlášne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Žarnovica
Správca: Povodie Hrona
Objem zarybnenia:  
Vytlačiť