Kopanický rybník

kaprový
Vodná plocha rybníka (2,3ha) pri obci Kopanice.

Číslo revíru: 3-1640-1-1
Rozloha: 2
Organizácia: MO SRZ Žarnovica
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Žarnovica
Správca: Povodie Hrona
Objem zarybnenia:  
Vytlačiť