Vyhniansky potok

Vyhniansky potok

pstruhový
Čiastkové povodie Vyhnianskeho potoka od ústia do rieky Hron v obci Bzenica po pramene.

Číslo revíru: 3-0950-1-1
Rozloha: 5
Organizácia: MO SRZ Žarnovica
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Charakter vody: kaprový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Žarnovica
Správca: Povodie Hrona
Objem zarybnenia:  
Vytlačiť

Vyhniansky potok je potok na Strednom Pohroní, na území okresov Banská Štiavnica a Žiar nad Hronom. Je to ľavostranný prítok Hrona, meria 13,9 km a je tokom III. rádu. Prameň: vyteká z tajchu Štiavnické jazero (Rozgrund) v Štiavnických vrchoch v nadmorskej výške okolo 702 m n. m. Smer toku: najprv na krátkom úseku sever, vzápätí sa oblúkom stáča na severozápad, medzi osadou Vindišlajtňa a obcou Vyhne tečie viac-menej na západ, na dolnom toku opäť na severozápad Geomorfologické celky: Štiavnické vrchy, podcelok Hodrušská hornatina, časť Vyhnianska brázda, 2.Žiarska kotlina, podcelok Žarnovické podolie Prítoky: sprava spod samoty Pri Novom kríži, potok od obce Repište, zľava z osady Banky, z oblasti Kýzovej, spod Rumplovskej, spod Kešnerovskej, z oblasti Jergovej, spod Banského vrchu (Kerlingu; 865,5 m n. m.) a spod Mäsiarky (626,1 m n. m.) Ústie: do Hrona pri obci Bzenica v nadmorskej výške okolo 221 m n. m. Obce: osada Vindišlajtňa, Vyhne a Bzenica