Kľak

Kľakovský potok

pstruhový
Potok Kľak od ústia do rieky Hron v meste Žarnovica po pramene 

Číslo revíru: 3-1530-4-1
Rozloha: 0
Organizácia: MO SRZ Žarnovica
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Charakter vody: losový pstruhový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Žarnovica
Správca: Povodie Hrona
Objem zarybnenia:  
Vytlačiť