Prochotský potok

Prochotský potok

pstruhový
Prochotský potok od ústia do rieky Hron v obci Dolná Ždaňa po pramene.

Číslo revíru: 3-3010-4-1
Rozloha: 0
Organizácia: MO SRZ Žarnovica
Účel: lovný
Druh povolenia: miestne a zvláštne
Charakter vody: lososový pstruhový
Úžívateľ: SRZ
Okres: Žarnovica
Správca: Povodie Hrona
Objem zarybnenia:  
Vytlačiť

Prochotský potok je potok na Strednom Pohroní, v západnej časti okresu Žiar nad Hronom. Je to pravostranný prítok Hrona, meria 14,3 km a je tokom III. rádu. Na dolnom toku sa na dvoch úsekoch rozvetvuje, najprv na území obce Horná Ždaňa (cca 600 m) a potom pred obcou Dolná Ždaňa, obe ramená pretekajú obcou (cca 1,3 km) a ústia do Hrona. Prameň: v pohorí Vtáčnik na južnom svahu Troch chotárov (1 144,0 m n. m.) v masíve Predného Kľaku, v nadmorskej výške okolo 1 065 m n. m. Smer toku: po obec Prochot na juhovýchod, potom juhojuhovýchodným smerom až k obci Horná Ždaňa, kde sa stáča a tečie k ústiu na juh Geomorfologické celky: 1.Vtáčnik, podcelok Nízky Vtáčnik, časť Prochotská kotlina, 2.Žiarska kotlina Prítoky: sprava spod Magurky (1 129 m n. m.), Majspiakovský potok, Jastrabský potok, prítok z oblasti Na Táľoch, z východného úpätia Žiaru (845,2 m n. m.), z oblasti Lánov (na ňom malá vodná nádrž), zľava dva prítoky spod Malej Kršlej (902 m n. m.) a spod Holého vrchu (852 m n. m.) Ústie: do Hrona na okraji intravilánu obce Dolná Ždaňa v nadmorskej výške okolo 226 m n. m. Obce: osada Borovina, Prochot,osada Kopanica, Horná Ždaňa a Dolná Ždaňa