Výbor

výbor MO SRZ Žarnovica

 Mgr. Ondrej Karnas predseda MO
 Ing. Štefan Švihla podpredseda MO
 Tomáš Maslen hospodár MO, vedúci rybárskej stráže
 Jozef Petrášek tajomník MO
 Ing. Štefan Foltán

pokladník MO  

 Dušan Fabrika hospodár rybárskeho domu (RD)
 Miroslav Kúšik  pomocný hospodár na RD , zástupca vedúceho brigád
 Ing.Juraj Benčať dôverník VN R. Podhradie , koordinátor styku s LZ Žarnovica
 Ján Magula   dôverník VN Pustý Hrad
 Mgr. Milan Košút  
 Ľuboš Kupec  
 Anton Kunčík  vedúci rybárskej stráže
Július Pukan  dôverník VN Voznica a správca chaty 
   
RD- rybársky dom  
RS- rybárska stráž  
MO- miestna organizácia  
VN- vodná nádrž