Predaj povolení na rok 2019 ,8.3.2019

Najbližší predaj povolení na rok 2019 sa uskutoční 8.3.2019 v čase

17 00 až 19 30 hodiny. Predaj bude realizovaný v rybárskom dome .