záujemcovia o odpracovanie brigád

Záujemcovia o odpracovanie brigád sa môžu 

hlásiť na t. č. 0903 622032