Zákaz vjazdu osobných motorových vozidiel

Pre zhoršujúci stav hrádze vydal výbor MO SRZ Žarnovica

na svojom zasadaní 5.8.2022 nariadenie prísneho zákazu

vstupu osobných motorových vozidiel na hrádzu

VN Voznica.