Zákaz lovu kapra VN Voznica

                      Miestna organizácia SRZ  Ž A R N O V I C A

V Y H L A S U J E

Podľa §18 ods.9 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.381/2018 Z.z.

Z Á K A Z

LOVU  KAPRA

3-5960-1-1 VN VOZNICA

od 10. 10. do 24. 10. 2019

násada kapra K3