Poplatky povolení a termíny vydávania 2021

O Z N A M

Výbor MO SRZ v Žarnovici Vám oznamuje:

1.Poplatky za rybolov na rok 2021 sú nasledovné:

K –  povolenka zväzová K= 40,-€ sa vydáva len k povolenke miestnej K= 46,-€....................................................................86,-

K – povolenka zväzová pre mládež od 15 do 18 rokov a pre študentov K= 40,-€sa vydáva len k povolenke miestnej(43€)83,-

K –  povolenka pre deti od 6 do 14 rokov zväzová K= 10,-€ spolu s miestnou K= 14,-€, spolu:............................................24,-

K –  povolenie miestne ....................................................................................................................................................46,-

K –  povolenie miestne pre člena inej organizácie..............................................................................................................100,-€

K –  povolenka pre mládež od 15 do 18 rokov a pre študentov miestna .............................................................................43,-

K –  povolenka pre dôchodcov nad 62 rokov, ZŤP , RS a ženy miestna ................................................................................43,-

K –  povolenka pre deti od 6 do 14 rokov miestna ...............................................................................................................14,-

P –  povolenka pstruhová k miestnej povolenke – dodatková .............................................................................................33,-

P –  povolenka pstruhová pre deti od 6 do 14 rokov – miestna ...........................................................................................15,-

Iné poplatky:

 • Preregistrácia....................................................................................................................................17,-
 • Členské.............................................................................................................................................29,-
 • Členské mládež od 15 do 18 rokov a študenti...................................................................................17,-
 • Členské deti do 14 rokov.....................................................................................................................1,-€
 • Zápisné pre nového člena(platí pre každého kto si nezaplatí členské do 31.3.2021)..........................33,-
 • Zápisné pre nového člena deti od 6 do 14 rokov..................................................................................3,-
 • Zápisné pre nového člena mládež od 15 do 18 rokov a študenti........................................................10,-
 • Poplatok za dennú povolenku na miestne vody kaprové (pstruhové)................................................20,-
 • Poplatok za dennú povolenku na miestne vody kaprové(pstruhové)pre nečlenov SRZ........................40 €
 • Poplatok za týždennú povolenku na miestne vody kaprové(pstruhové)pre nečlenov SRZ.................150 €
 • Poplatok za neodpracované brigády .................................................................................................. 50 €

 

Dátumy predaja  povolení  a ich podmienky pre rok 2021 budú nasledovné :

Rybársky dom Žarnovica, Partizánska č. 59 v dňoch:    utorok  29.12.2020,  piatok  8.1.2021,

piatok 22.1.2021, piatok 12.2.2021, piatok 5.3.2021 a piatok 26.3.2021.

V čase od 17:00 hod. do 18:30 hod.

V Hliníku nad Hronom v reštaurácii u GABA:  nedeľa 17.1.2021 od  14:00 hod.  do 15:30 hod.  1.Pri  vydávaní povolenia na rok 2021  si prineste členský preukaz, brigádnický   

    preukaz a občiansky preukaz, preukaz ZŤP (žiadatelia o zľavu)

 1. Členská schôdza sa koná v nedeľu dňa 28.3.2021 v Kultúrnom dome Žarnovica so

    začiatkom o 8:00 hod.

 1. Rybárske preteky budú 2.5.2021 na vodnej nádrži Revištské Podhradie o7:00 hod.
 2. Brigádnické preukazy budú kontrolované pri vydávaní povoleniek na rok 2021 !
 3. Členský poplatok po 31.3.2021 sa vydáva podľa stanov SRZ ako novému členovi teda so zápisným 33 €, členstvo po tomto termíne nie je nárokovateľné a je limitované celkovým počtom 450 členov.
 4. Študenti starší ako 18 rokov sa pri vydávaní povolenia preukážu študentským preukazom alebo potvrdením o návšteve školy.
 5. Do 15.januára 2021 odovzdať prehľady úlovkoch (aj lesnícke). Schránka umiestnená v predajni

    KLM  v Rybárskom dome Partizánska 59/67 a v predajni u p. Petráškovej pri základnej škole.

 1. 8. Školenie nových členov: nedeľa 4.4.2021 o8:30 hod. v Rybárskom dome.
 2. Školenie rybárskej stráže: nedeľa 11.4.2020 o 8:00 hod. v Rybárskom dome.