poplatky a termíny predaja povolení na rok 2024

O Z N A M

Výbor MO SRZ v Žarnovici Vám oznamuje:

 

Poplatky za rybolov na rok 2024 sú nasledovné:

KZ – povolenka zväzová dospelý KZ = 75,-€ sa vydáva len k povolenke miestnej KM = 70,-€ spolu...................................145,-

KZ – povolenka zväzová pre mládež od 15 do 18 rokov a pre študentov KZ = 75,-€ + KM = 60,-€ spolu...........................135,-

KZ – povolenka pre deti od 6 do 14 rokov zväzová KZ = 15,-€ + KM = 20,-€, spolu..............................................................35,-

K – povolenie miestne dospelý..............................................................................................................................................70,-

K – povolenie miestne pre člena inej organizácie...............................................................................................................130,-

K – povolenka pre mládež od 15 do 18 rokov a pre študentov miestna ..............................................................................60,-

K – povolenka pre dôchodcov nad 63 rokov, ZŤP, RS a ženy miestna ..................................................................................60,-

K – povolenka pre deti od 6 do 14 rokov miestna ................................................................................................................20,-

P – povolenka pstruhová k miestnej povolenke – dodatková ..............................................................................................40,-

P – povolenka pstruhová pre deti od 3 do 14 rokov – miestna ............................................................................................15,-

Iné poplatky:

 • Preregistrácia do MO SRZ Žarnovica......................................................................................................................50,-
 • Členské....................................................................................................................................................................41,-
 • Členské mládež od 15 do 18 rokov a študenti......................................................................................................17,-
 • Členské deti do 14 rokov..........................................................................................................................................1,-
 • Zápisné pre nového člena (platí pre každého kto si nezaplatí členské do 31.3.)....................................................50,-
 • Zápisné pre nového člena deti od 6 do 14 rokov.....................................................................................................3,-
 • Zápisné pre nového člena mládež od 15 do 18 rokov a študenti..........................................................................15,-
 • Poplatok za hosťovaciu dennú povolenku na miestne vody kaprové (pstruhové)..............................................20,-
 • Poplatok za hosťovaciu dennú povolenku na miestne vody kaprové(pstruhové)pre nečlenov SRZ...................40,-
 • Poplatok za hosťovaciu týždennú povolenku na miestne vody kaprové(pstruhové)pre nečlenov SRZ............150,-
 • Poplatok za neodpracované brigády......................................................................................................................50,-
 • Vydanie duplikátu členského preukazu (strata, znehodnotenie,...)......................................................................10,-
 • Tlačivá (rybolovný poriadok, prihláška, prestup, prerušenie členstva,...).................................................................1,-
 • Dokumenty (Stanovy SRZ, Zákon o rybárstve a vykonávacia vyhláška,...)...............................................................1,-

Dátumy predaja  povolení a ich podmienky pre rok 2024 budú nasledovné :

       Rybársky dom Žarnovica, Partizánska č. 59 v dňoch:    piatok  29.12.2023,  piatok  12.1.2024,

piatok 26.1.2024, piatok 16.2.2024, piatok 8.3.2024 a piatok 22.3.2024.

V čase od 17:00 hod. do 18:30 hod.

       V Hliníku nad Hronom miesto podľa spresnenia:  nedeľa 14.1.2024 od  14:00 hod.  do 15:30 hod.

Upozornenie

 1. Pri vydávaní povolenia na rok 2024 si prineste: členský preukaz, brigádnický preukaz, občiansky

    preukaz, preukaz ZŤP (žiadatelia o zľavu).

 1. Brigádnické preukazy budú kontrolované pri vydávaní povoleniek na rok 2024.
 2. Členský poplatok po 31.3.2024 sa vydáva podľa stanov SRZ ako novému členovi so zápisným 50,- €,

    členstvo po tomto termíne nie je nárokovateľné a je limitované celkovým počtom 450 členov MO.

 1. 4. Študenti starší ako 18 rokov sa pri vydávaní povolenia preukážu študentským preukazom alebo

    potvrdením o návšteve školy.

 

 

 

 

 

 1. Brigádnická povinnosť – odpracovať 6 hod. platí pre všetkých dospelých členov MO SRZ.
 2. Od brigádnickej povinnosti sú oslobodení: - držitelia preukazu ZŤP,

                                                                                  - ženy,

                                                                                  - dôchodcovia nad 63 rokov.

 1. Brigádnická povinnosť pre mládež od 15 do 18 rokov je stanovená na 3 hod. ročne. Pri nesplnení

    brigádnickej povinnosti nebude vydané povolenie v nasledujúcom roku.

 1. Školenie rybárskej stráže: nedeľa 7.4.2024 o 8:00 hod. v Rybárskom dome.
 2. Členská schôdza MO SRZ Žarnovica sa koná v nedeľu dňa 24. 3. 2024 v Kultúrnom dome

    Žarnovica so začiatkom o 8:00 hod.

 1. Rybárske preteky budú v nedeľu 19.5.2024 na vodnej nádrži Voznica7:00 hod.
 2. Do 15.januára 2024 odovzdať prehľady o úlovkoch. Schránka umiestnená v predajni KLM,  

       Rybársky dom  MO SRZ - Partizánska 59/67 a v predajni u p. Petráškovej pri základnej škole.

 

Schválené vo výbore MO SRZ Žarnovica 3. 11. 2023.

 

 

 

 

 

   Jozef Petrášek                                                                                       Mgr. Ondrej Karnas

   Tajomník MO SRZ                                                                                                 Predseda MO SRZ Žarnovica