Zákaz lovu šťuky na VN Revište

Miestna organizácia SRZ  Ž A R N O V I C A

 

V Y H L A S U J E

 

Podľa §18 ods.9 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č.381/2018 Z.z.

 

Z Á K A Z

LOVU  ŠŤUKY

 

VN Revištské Podhradie r.č. 3-5660-1-1

 

od 2. 10. do 29. 10. 2019

 

násada šťuky Št>2