Násada Kapra K3 na VN Voznica

MO SRZ Žarnovica oznamuje svojím členom , že dňa 10.10.2019 bude 

vysadený do VN Voznica kapor kategórie K3 v množstve 500 kilogramov.

Predpokladaný čas zarybnenia je medzi 10 00 a 12 00 hodinou .

Bližšie informácie na t.č. 0903622032