Zarybnenie kaprových revírov 31.3.2022

MO SRZ oznamuje svojím členom.

že do vôd našej organizácie bol dňa 31.3.2022

vysadený kapor kategórie K3 nasledovne :

VN Revištské Podhradie .................1000 kg

VN Voznica .....................................1000 kg

VN Kopanice .................................... 600 kg

VN Pustý Hrad ................................  400 kg